परीक्षा मार्गदर्शन समिती

सर्व विद्यार्थ्याना कळवण्यात येते की, करोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या आगामी परीक्षेच्या संदर्भातील अडचणी व शंका यांचे निरसन व मार्गदर्शन करण्यासाठी महाविद्यालयीन व परिसंस्था स्तरावर खालील प्रमाणे समिती गठीत करण्यात आली आहे.

परीक्षा मार्गदर्शन समिती 

[table id=7 /]